Mange virksomheder oplever en eksplosiv vækst i mængden af information og dokumentation. Hver dag vokser strømmen af dokumenter og e-mails, der alle skal håndteres korrekt. Det betyder, at der bl.a. skal tages højde for:

  • Adgang til relevant information
  • Pladsbehov
  • Omkostninger
  • Krav fra lovgivningen
  • Personfølsomme oplysninger

Iron Mountain tilbyder en lang række ydelser, der sikrer en effektiv håndtering af virksomhedens dokumentation. Det giver bedre styring af virksomhedens udgifter, hurtigere adgang til relevant information og bedre og mere sikker opbevaring af din virksomheds dokumenter.

Iron Mountain har mere 55 års erfaring og tilbyder løsninger til enhver type medier – både papir, back-up tapes, mastertapes, film osv. Vi er markedets stærkeste udbyder og betjener flere end 90.000 virksomheder i 26 lande.