Håndtering, opbevaring og beskyttelse af den stadig stigende informations- mængde er kompleks og ressourcekrævende.

Offentlige myndigheder står over for et stigende pres for at gennemføre omkostningseffektive strategier, hvor tilgængelighed og sikkerhed er essentiel.

Iron Mountain A/S har stor erfaring med at styre store mængder af information når forskellige ressortområder flyttes fra én myndighed til en anden.

Vi tilbyder at opbevare information efter Statens Arkivers retningslinjer samt klargøre arkivmateriale som skal bevares for eftertiden og afleveres direkte til Statens Arkiver indtastet i AIDA.