DESTRUKTION OG GENANVENDELSE AF IT-UDSTYR

Sikker og miljøvenlig destruktion og genbrug af dit gamle it-udstyr
it asset and media destruction open graph - stack of old computer towers

DESTRUKTION OG GENANVENDELSE AF IT-UDSTYR

Sikker og miljøvenlig destruktion og genbrug af dit gamle it-udstyr
  1. Home
  2. Destruere it-udstyr

Sikker og miljøvenlig destruktion og genbrug af dit gamle it-udstyr

Når du opgraderer eller udskifter din it-infrastruktur og hardware, skal du højst sandsynligt kassere noget af det ældre it-udstyr. Dette kan omfatte backupbånd, computere og bærbare computere, der ikke længere er nødvendige, forældede lagerenheder og servere, der er blevet udskiftet, eller scannere og kopimaskiner, der er blevet erstattet med nyere modeller. Disse forældede it-aktiver har én ting til fælles; de indeholder alle fortrolige virksomhedsinformationer, der skal beskyttes!

Hvis dit it-udstyr ikke kan videresælges, har du brug for en vel indarbejdet procedure med sikre rutiner til at genanvende og destruere det forældede it-udstyr. Uden en sådan proces risikerer virksomheden retsforfølgelse, at få skadet sit omdømme og/eller utilsigtet at sprede fortrolige virksomhedsinformationer.

Når du har destrueret det forældede it-udstyr, skal du også finde en miljøvenlig måde at genbruge det elektroniske affald på for at sikre, at destruktionsproceduren sker efter miljøvenlige retningslinjer.

Husk, at vi kan videresælge dit it-udstyr for dig!

Hvis dit udtjente it-udstyr stadig fungerer og ikke er for gammelt, vil vi i første omgang vurdere, om det kan videresælges. Vi gør dette både for at du kan få nogle af værdierne i dine aktiver tilbage, men også for at skåne vores fælles miljø. Når du som virksomhed tager ansvar for bæredygtig genanvendelse eller fremmer genbrug af dit udstyr, fremmer du også virksomhedens omdømme.
TJENESTEN OMFATTER:
  • Destruktion af alle former for datamedier og hardware såsom computere, bærbare computere, servere, backupbånd, film, fotografier, ID-brikker, harddiske, røntgenbilleder og bankkort.
  • Logistisk ekspertise med sikker afhentning og transport.
  • Dokumenterede arbejdsgange med sporbarhed.
  • Miljøvenlig genanvendelsesproces, der omdanner affald til energi.
  • Projektbaserede opgaver. Vi kan for eksempel kan vi demontere hele serverhaller og destruere / genbruge alt it-udstyr.
  • Genbrug af batterier med hydrometallurgi, en patenteret energieffektiv proces, der omfatter lækage, rensning og udskillelse af metaller.
  • Regler og processer, der sikrer minimal deponering
  • Hvis det er muligt, skal du altid videresælge it-udstyr i stedet for at destruere det.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du er meget velkommen til at kontakte vores kundeservice, som hjælper dig med hurtigt svar på dine spørgsmål og overvejelser

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du er meget velkommen til at kontakte vores kundeservice, som hjælper dig med hurtigt svar på dine spørgsmål og overvejelser